ข่าวสหกรณ์

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษวันออมแห่งชาติ
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษวันออมแห่งชาติ
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แบบกำหนดวงเงิน
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แบบกำหนดวงเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
นักศึกษาแขนงวิชาสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักศึกษาแขนงวิชาสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
แสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
สารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ฉบับที่ 3
สารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ฉบับที่ 3
สารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ฉบับที่ 2
สารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ฉบับที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกิจกรรมกับ มสธ. ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกิจกรรมกับ มสธ. ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
สหกรณ์ปิดบริการในวันที่ 26 ธันวาคม 2565
สหกรณ์ปิดบริการในวันที่ 26 ธันวาคม 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย