เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน (94)

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ฝาก-ถอนครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. สมาชิกสามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี
 4. การคิดดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน
 5. จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
 6. การถอนเงิน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง เกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.50% ของเงินที่ถอน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน (94)

 • ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2%
 • ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.25%
 • ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 2.50%

หมายเหตุ

 • สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
 • ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
 • ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ
 • หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท
 • หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.
 • สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

ชื่อบัญชีธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดกรุงไทยเมืองทองธานี147-1-03635-9
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดไทยพาณิชย์แจ้งวัฒนะ324-2-25900-7