แสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ไปแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  และร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ๕๕ ปี