สหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกิจกรรมกับ มสธ. ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ดร. ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566