สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช