การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายแจ้งวัฒนะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ปี 2566  ได้เชิญสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 10 สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาหรือแนวทางในการจัดงานประจำปี 2566