พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ นำโดย ดร. ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.