การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่องานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำหรับสมาชิกสามัญ