กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมวางพวงมาลาในวันสถาปณามหาวิทยาลัย

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมวางพวงมาลาในวันสถาปณามหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2565